Personuppgifts- & Cookiepolicy

 

2018-06-11
Personuppgifts- och cookiespolicy med information om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online.

 

Ansvarig för personuppgifterna är Zento Persienner och Markiser, Grönborgsgatan 1, 852 37 Sundsvall. Har du frågor angående vår personuppgiftspolicy kan du nå oss på telefon: 060 – 12 43 17 eller via post: info@zento.se

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att samla in statistik om våra besökare. En cookie är en datafil som en webbplats kan spara och lagra i din dator.

 

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas  besökarens enhet.

 

Tredje part cookies: Är cookies som skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker.

 

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

 

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Informationen som genereras (inklusive er IP-adress) vidarebefordras och lagras av Google på servrar i U.S.A. Till Google Policy

 

Facebook

På webbplatsen har vi en länk till Facebook. Om du trycker på den besöker du Facebook. Till Facebook Policy 

 

Google Maps

Vi använder Google Maps.  Till Google Policy

 

WordPress

Vår webbplats är byggd med CMS:et WordPress. Tillägget vi använder för att ge dig valet att godkänna eller lämna platsen genererar cookie för att minnas gömmandet av cookiebar.

 

För att undvika lagring av cookies:

  • I de flesta webbläsares inställningar kan cookielagring helt blockeras. Vissa webbplatser fungerar då sämre.
  • Det finns också en inställning i webbläsaren för acceptans av varje ny cookie som dyker upp.
  • Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Inställningar som gjorts tidigare på besökta webbplatser försvinner.
  • Nyare webbläsare har ofta stöd för privat surfing. Alla cookies raderas då webbläsaren stängs ner.

 

Här på Post & Telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies

 

One.Com

Vår webbplats ligger hostad hos One.Com via dem når inte några cookies dig.
Däremot sparas information i accesloggar som tex. IP-nummer och webbläsarens namn och version. Vår mailserver ligger också den hos One.com. Mailen blir krypterad och säker. Alla mail finns på mailservern tills att vi (användaren) raderar dem. Läs mer om deras privacy policy  One.com

 

Personuppgiftspolicy

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du kan också begära korrigering av felaktiga data eller radering av dina personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter

Utlämning av de personuppgifter som du lämnar oss genom – e-post, via formulär eller muntlig kontakt kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De data som sparas är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder sparad data för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och så länge som det juridiskt krävs.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Zento Persienn och Solskydd skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

 

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom företaget, för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra efter behov i denna sekretesspolicy.

 

Produktion

WebMate Media AB har producerat denna webbplats.